26 wrzesień 2016 poniedziałek
  Lekcja Nauczyciel typ   data
1Ta 1 gr. p.Ciukszy   wolna 2016-09-26
1Tb od 1 do 8  p.Araszczuk, p.Patalas   integracja 2016-09-26
1Tc 1 gr.p.Patalasa - p.Przysiecka zast. wychowanie fizyczne 2016-09-26
1Tc 2 gr.p.Patalasa - p.Przysiecka zast. wychowanie fizyczne 2016-09-26
1Td 8 gr. p.Kryściaka   wolna 2016-09-26
1Te 4 gr. p.Kryściaka - p.Kuźmińska   zajęcia biblioteczne 2016-09-26
1Tf 2 p.Kuźmińska   zajęcia biblioteczne 2016-09-26
1Tf 3 gr.p.Patalasa - p.Przysiecka zast. wychowanie fizyczne 2016-09-26
1Tf 4 gr.p.Patalasa - p.Przysiecka zast. wychowanie fizyczne 2016-09-26
1Tg od 1 do 8  p.Stankowski, p.Ciuksza   integracja 2016-09-26
1Zem od 1 do 8  p.Kudelaska   integracja 2016-09-26
2Tc 5 gr.p.Patalasa - p.Leśnicki zast. wychowanie fizyczne 2016-09-26
2Tc 7     wolna 2016-09-26
2Te 6 gr. p.Kryściaka - p.Kubera zast. utk 2016-09-26
2Te 7 gr. p.Kryściaka - p.Kubera zast. utk 2016-09-26
2Te 8     wolna 2016-09-26
2Tg 7     wolna 2016-09-26
3Tc 1 gr. p.Koniecznego - p.Kaźmierczyk zast. specjalizacja 2016-09-26
3Tc 2 gr. p.Koniecznego - p.Kaźmierczyk zast. specjalizacja 2016-09-26
3Te 3 p.Gumiński   cała klasa 2016-09-26
3Te 4 p.Gumiński   cała klasa 2016-09-26
3Ze 5 p.Kowalski   wos 2016-09-26
3Zm 4 p.Szmyt   matematyka 2016-09-26
4Ta 1 p.Ląd zast. maszyny elektryczne 2016-09-26
4Ta 2 p.Ląd zast. maszyny elektryczne 2016-09-26
4Tc 8     wolna 2016-09-26
4Te 6 gr.p.Patalasa - p.Leśnicki zast. wychowanie fizyczne 2016-09-26
  NB p.Araszczuk   integracja 2016-09-26
  NB p.Duda zw.l.   2016-09-26
  NB p.Konieczny u.   2016-09-26
  NB p.Kryściak zw.l.   2016-09-26
  NB p.Kudelska   integracja 2016-09-26
  NB p.Patalas   integracja 2016-09-26
  NB p.Remiszewski u.o.   2016-09-26
  NB p.Stankowski   integracja 2016-09-26