Młodzieżowa Rada Miasta już po pierwszej sesji! Drukuj

4 grudnia o godzinie 14:30 odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta, na której młodzi radni złożyli ślubowanie, dzięki czemu oficjalnie stali się członkami MRM.

Młodzieżowa rada liczy 34 uczniów, ich kadencja wynosi trzy lata, a funkcję pełnią społecznie. Radni będą rozpoznawać i reprezentować interesy młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych, działać na rzecz ochrony praw i godności ucznia. Ich zadaniem będzie też zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu miasta.

Uczniom naszej szkoły, tj. Michalinie Nowak i Adrianowi Goral życzymy satysfakcji i zadowolenia z pełnienia funkcji radnego.  Jesteśmy przekonani, że Wasza energia, pomysły, młodzieńczy zapał oraz wyjątkowe zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego wpłyną korzystnie na nasze miasto, a w szczególności na młode pokolenie.