progeCAD.pl banner

Psycholog udziela wsparcia i pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.


- Wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijaniu talentów

- Pomaga rozwiązywać konflikty interpersonalne i budować skuteczne zespoły

- Pomaga rozpoznać przyczyny niepowodzeń szkolnych i zdiagnozować silne strony


- Pomaga rodzicom spojrzeć szerzej na świat ich dzieci

- Zapoznaje rodziców ze skutecznymi metodami komunikacji z dziećmi

- Wskazuje możliwości uzyskania dalszych konsultacji w placówkach w regionie


- Współuczestniczy z nauczycielami w rozwią­zy­wa­niu bieżących problemów wycho­waw­czych uczniów i rozwijaniu ich potencjału

- Dzieli się wiedzą na temat mechanizmów psychologicznych

- Pomaga wypracować indywidualną formę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz tych, którzy wykazują szczególne uzdolnienia


HARMONOGRAM PRACY

Gabinet nr 12
Dąbrowskiego 33

mgr Klaudia Dąbrowska

ROK SZKOLNY 2023/2024

Dzień

Tygodnia

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Godziny

pracy

8.40-13.20

8.40-13.20

10.05-13.35

8.40 -13.20

8.40-14.10

Godzina konsultacyjna - środa 15:35 – 16:35

Porad i wsparcia psychologicznego udziela Klaudia Dąbrowska

Kontakt:

tel. (95) 722 36 39 w. 137

porad i wsparcia psychologicznego udziela Joanna Józwa Jelincić
 
Copyright © 2023 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.