progeCAD.pl banner


Technik Energetyk


Energetyka jest jedną z najbardziej podstawowych gałęzi przemysłu. W życiu codziennym obejmuje wytwarzanie i dostarczanie energii w postaci ciepła i elektryczności.

Zawód ten, ze względu na nikłą konkurencję rynkową daje duże możliwości w związku z przyszłą pracą zawodową. Warto zaznaczyć, że w Polsce nieustannie potrzebna jest kadra średniego stopnia w tej gałęzi przemysłu m.in. w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach.

Technik energetyk zajmuje się obsługą maszyn, urządzeń oraz nadzorem procesów wytwarzania, przepływu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.


Po zakończeniu pięcioletniej edukacji absolwent w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
  • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
  • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

Technik energetyk będzie mógł uzyskać dwie kwalifikacje:

  • EE.24 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,
  • EE.25 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Gdzie znajdzie zatrudnienie?

  • w zakładach wytwarzających konwencjonalnie i niekonwencjonalnie, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną (elektrownie,  zakłady energetyczne, zakłady ciepłownicze, zakłady wydobywcze i magazynujące paliwa)
  • w budownictwie i  przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, energetyków, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej
  • w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych, specjalistów do spraw kontroli technicznej, specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.


Poniżej prezentacja i filmy przedstawiające zawód technik energetyk

PREZENTACJA


Uwaga! W filmach mowa jest o czteroletnim cyklu kształcenia, natomiast Was drodzy przyszli uczniowie, będzie obowiązywać cykl pięcioletni

 
Copyright © 2023 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.