Technik Robotyk


Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy na styku mechaniki, automatyki, elektroniki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją - w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Czym zajmuje się robotyk?

Jest to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są roboty, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji.

Rozwój robotyki wpływa na częstsze i coraz powszechniejsze stosowanie robotów w życiu człowieka, poprawiając jego jakość.

Miejscem pracy robotyka są biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.


Jaką wiedzę zdobywa robotyk podczas nauki w technikum?

Nauka w szkole trwa 5 lat, podczas której przyszły robotyk zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu:

 • automatyki, elektroniki, informatyki i mechatroniki
 • urządzeń i układów robotyki (eksploatacja i diagnostyka czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych, urządzeń pneumatycznych),
 • symulacji procesów robotyki (obserwacja i analiza zależności między właściwościami mediów wykorzystywanych w procesie technologicznym – temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom medium).

Nauczanymi językami są język niemiecki i angielski.

Przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym są matematyka i fizyka.

Jakie kwalifikacje uzyskuje robotyk po ukończeniu technikum?

Technik robotyk [311413] - Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uzyskania 2 kwalifikacji:

ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08 - Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Jakie są perspektywy dalszej nauki po ukończeniu technikum?

Uzyskanie tytułu technika robotyki stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach na wielu kierunkach, do których m.in. należą: robotyka, automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka.

Jakie są perspektywy zawodowe robotyka?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robotyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji zrobotyzowanych,
 • obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych,
 • programowania robotów przemysłowych,
 • organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych,
 • planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

Robotyk może:

 • pracować jako specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych,
 • podjąć pracę w zawodzie jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu elektronicznego,
 • prowadzić własną firmę produkcyjną i usługową,
 • uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 • podjąć studia na uczelniach wyższych.

Zaletą zawodu robotyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Wymagana jest w tym celu stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, gdyż postęp wciąż idzie do przodu.

Robotyk nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy.


PREZENTACJA KIERUNKU


Filmik opisujący zawód:

 
Copyright © 2024 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.